tisdag 1 mars 2011

Första projektetappen avklarad!

Under de två senaste veckorna har nästan all tid i skolan ägnats åt Det Stora Slutprojektet, med undantag för en halv dags avbrott för ympning.

Idag var det så dags att presentera vårt förslag så här långt för kunden; fastighetsförvaltaren Kärnfastigheter i Helsingborg. I vår projektgrupp har vi, som jag tidigare berättat, tagit oss an en fastighet för LSS-boende, det vill säga personer med grava funktionshinder. Det har varit viktigt för oss att göra ett ordentligt förarbete, där vi bland annat har gjort en grundlig analys av platsen som den ser ut idag, innan vi satte igång med den kreativa processen. Vi har besökt platsen flera gånger och tittat på den befintliga utemiljön både utifrån och inifrån byggnaderna.Vi har fotograferat, antecknat, mätt och memorerat. Vi har också återvänt till platsen några gånger för att kika på detaljer som kommit upp efterhand som vi har börjat skissa.  


Vi har även pratat med personal och verksamhetschef och intervjuat en arbetsterapeut som tränar de utvecklingsstörda för att få en bättre bild av vilka behov de boende har. Eftersom vi har en ganska speciell målgrupp med mycket grava handikapp, förstod vi ganska snart att utformningen av trädgården bäst görs med sinnesstimulerande växter, former och materialval. Därför valde vi även att göra ett studiebesök på ett demensboende i Helsingborg, där man nyligen har anlagt vad man kallar för Sinnenas Trädgård, för att få lite inspiration.

Med mer kött på benen och ny, värdefull kunskap om vår målgrupps behov, har vi arbetat ganska intensivt med att formulera våra idéer och skissa ner dem i en så kallad karaktärsplan. Karaktärsplanen visar de övergripande förändringarna som vi föreslår, där ytor, gångar, vegetation etc är tydligt utmärkta men där växtval och val av material ännu inte är gjorda.

Skissen nedan visar hur området ser ut idag.
I korta ordalag har vi fokuserat på att göra området mer tillgängligt för de boende, idag består trädgården till stora delar av gräsytor vilket gör det svårt eller omöjligt att ta sig fram över med rullstolar. Det finns även ett avgränsande staket, som idag separerar den stora, fina tomten i två åtskilda delar. Vi har därför tagit bort staketet och tillfört stora gångstråk som löper runt de båda byggnaderna, med avbrott för bersåer, porlande vatten, ett djungelliknande woodland, en dofthörna, en eldplats med mera. 


Här är vårt förslag:


Vid vår presentation idag fanns, förutom kunden Kärnfastigheter, även våra klasskamrater, vår lärare samt handledaren Maria Arborgh på plats. Vi fick tjugo minuter till förfogande för att beskriva våra idéer och därefter gavs ordentligt med tid för feed-back. Glädjande nog var kunden väldigt positiv till vårt förslag och vi fick även bra respons på hur vi genomförde vår presentation. Lite high-five-känsla faktiskt, skönt!

Med detta i ryggen känns det naturligtvis jättekul att gå vidare in i nästa fas, som till mångt och mycket handlar om växt- och materialval, att producera detaljerade anläggningritningar samt att ta fram en grundlig skötselmanual för området.


1 kommentar:

  1. Grattis till ett väl genomfört projekt! Förstår om du är nöjd!!!

    SvaraRadera